ALOCAȚIE COPIL

Informații generale

 

Alocația pentru copi (Child Benefit) se plătește mamei copilului pentru suplinirea cheltuielilor efectuate cu creșterea și întreținerea copil  minor până la 16 ani (Form CB1). 

 

Între 16 - 18 ani este condiționată de participarea în sistemul de educație cu normă întreagă (Form CB1+Form CB2).

Condiții

 

Alocația pentru copil se plătește cu condiția ca cel puțin un părinte să fie rezident legal în Irlanda pe toată durata acordării.

 

Absențele mai mari de 6 săptămâni într-un an calendaristic pot duce la anularea alocației și eventual proces de recuperare a celei încasate ilegal.

 

Activitatea economică de angajat sau self-employed trebuie dovedită la momentul și pe toată durata aplicației. 

Documente necesare

 

Formularul de aplicație este unul voluminos, și conține foarte multe întrebări specifice cu privire la datele personale, de familie, de activitate economică, conturi bancare, bunuri imobile, depozite bancare sau în numerar, etc.

 

Trebuie răspuns la toate întrebările concis dar convingător. 

 

- certificat de naștere original copil

 

- certificat căsătorie original părinți

 

- numerele PPS și sau CNP

 

- scrisoare GP / creche / scoală copil

 

- scrisoare angajare, P60 / P45 mama 

 

- scrisoare angajare pentru tata

sau

- scrisoare de la Revenue care să confirme înregistrarea ca self-employed

 

- Notice of Assessment pe anul încheiat

 

 

În cazul în care mama nu este angajată în IRL este necesar să completeze și formularul HRC1 cu toate detalile cerute, pe care îl va trimite alături cu formularul de aplicație CB1 (CB2).

Condiția Habitual Residency 

 

În legislația internă a Irlandei cu privire la asistența și serviciile sociale, există o clauză de Habitual Residency Condition, care condiționează primirea asistenței sociale doar în cazul în care ultimii 2 ani de zile premergători aplicației au fost locuiți legal pe teritoriul Irlandei sau Marii Britanii.

 

Totuși alocația pentru copii este considerat beneficiu de familie UE (EU Family Benefits), și această clauză nu se aplică.

Informații specifice

 

Dacă mama și / sau copilul minor nu locuiec în IRL se poate aplica de către tatăl copilului sau chiar de către mama acestuia, completând formularele CB1 (CB2) și HRC1, pe care le va trimite împreună cu toate documentele cerute în original la Child Benefit Section in Letterkenny, Co. Donegal, Irlanda.

© 2019 MediaRos Ltd. | Privacy & Cookies Policy