top of page
Certificat de Căsătorie

 

Înscriere certificat de căsătorie străin în registrele de stare civilă române - la Dublin

  • certificatul/extrasul de căsătorie eliberat de autoritățile străine, în original și două fotocopii, și traducerea legalizată în limba română. 

 

      Certificatul de căsătorie eliberat de autoritățile irlandeze trebuie apostilat în Irlanda.
 

      Traducerea în limba română trebuie efectuată la un traducător autorizat sau acceptat de către Consulatul României la Dublin - doar 5 traducători sunt autorizați sau acceptați în Irlanda:

         Vasile Roș, Monica Ghiman, Mari Preda, Violeta Danilă și ....

         Traducerile efectuate de alte persoane sau firme de traducere nu sunt acceptate.

      Extrasul multilingv eliberat în baza Convenției nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă (Viena la 8 septembrie 1976) este scutit de traducere și legalizare (Formular B-CIEC);

  • actul de identitate/pașaport/titlu de călătorie, în original și două fotocopii;

  • certificatele de naștere ale soților, după caz, în original și două fotocopii.

 

       În cazul cetățenilor români care au mai fost căsătoriți, în România sau în străinătate, trebuie prezentat certificatul de naștere românesc având înscrise toate mențiunile de căsătorie și divorț / desfacere a căsătoriei prin decesul șotului. 

  • declarații notariale, din partea ambilor soți, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situația în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soților după căsătorie (declarația se poate autentifica la misiunea diplomatică/oficiul consular);

  • declarații autentificate din partea ambilor soți cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial ales, pentru căsătoriile încheiate după data de 1 octombrie 2011 (declarația se poate autentifica la misiunea diplomatică/oficiul consular).

  • în cazul în care unul dintre soți are cetățenia sau provine dintr-un stat a cărui legislație permite poligamia, acesta va da o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu este căsătorit în același timp cu o altă persoană (declarația poate fi dată la misiunea diplomatică/oficiul consular).

 

  • Este avută în vedere o altă căsătorie valabilă din punct de vedere juridic, în conformitate cu legislația civilă din statul de cetățenie/proveniența. Măsura se întemeiază pe dispozițiile legale în materie penală, care incriminează şi pedepsesc ca atare bigamia/poligamia, precum și pe prevederile art. 273 din Codul Civil, conform cărora „este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită”.

certificate de casatorie roman.jpg
Panoramic_View_of_River_Liffey_and_Samue

Traducător asociat   *    Interpret comunitar  *   Commissioner for Oaths

Associate Translator * Community Interpreter * Commissioner for Oaths

ITIA_AM_badge.png
logo MediaRos.bmp

Program birou 

Luni - Joi 10:00  - 18:00

Vineri  10:00 - 13:00 & 16:00-18:00

Sâmbăta și Duminica - închis

Business hours

Monday - Thursday 10:00 - 18:00

Friday 10:00 - 13:00 & 16:00 - 18:00

Saturday and Sunday - closed

 

Tarif minim pentru consultații  €20.00  pentru 30 de minute

Datele Dvs. sunt procesate in conformitate cu GDPR (Directiva 679/2016 EC/EU)

bottom of page