top of page
Certificat de Naștere

 

Înscriere certificat de naștere străin în registrele de stare civilă române - la Dublin

 • certificatul sau extrasul de naștere eliberat de autoritățile străine, în original și 2 fotocopii, și traducerea legalizată în limba română. 


     Certificatul de naștere irlandez trebuie apostilat în Irlanda.


      Traducerea în limba română trebuie efectuată la un traducător autorizat sau acceptat de către Consulatul României la Dublin - doar 5 traducători sunt autorizați sau acceptați în Irlanda:

       Vasile Roș, Monica Ghiman, Mari Preda, Violeta Danilă și ....

         

       Traducerile efectuate de alte persoane sau firme de traducere nu sunt acceptate.

 • extrasul multilingv de naștere eliberat în baza Convenției nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 este scutit de traducere și legalizare (Formular A-CIEC), în original și 2 fotocopii;

 • actele de identitate/pașapoartele/titlurile de călătorie ale părinților, în original și 2 fotocopii;

 • certificatul de dobândire a cetățeniei române, dacă este cazul, în original și 2 fotocopii;

 • certificatele de naștere romanești ale părinților, după caz, în original și 2 fotocopii;

 • certificatul de căsătorie românesc al părinților, în original și 2 fotocopii:

  1. În cazul în care căsătoria părinților a fost încheiată în străinătate și nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă romanești, se procedează la înscrierea în regim de urgentă a certificatului de căsătorie emis de autoritățile străine în registrele de stare civilă romanești.
   Înscrierea certificatului de căsătorie se poate face la misiunea diplomatică/oficiul consular numai în cazul în care aceasta a fost înregistrată la autoritățile locale din statul de reședința sau din ţara aflată în circumscripția consulară a misiunii diplomatice.

  2. În cazul în care căsătoria a fost încheiată într-un alt stat, pentru înregistrarea căsătoriei în România este necesar ca soția/șotul cetățean român să se adreseze, în vederea transcrierii, primăriei ultimului loc de domiciliu din România, personal sau prin procură specială, iar dacă nu a avut niciodată domiciliul în România, cererea se va depune la Direcția Publică de Evidenţă a Persoanelor și Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului București.
   De asemenea, cererea pentru înscrierea certificatului de căsătorie străin poate fi depusă de soțul cetățean român, personal sau prin împuternicit cu procură specială la misiunea diplomatică/oficiul consular al României din statul în care a fost încheiată căsătoria.
   Dacă unul dintre părinți și-a schimbat numele în urma căsătoriei, trebuie ca, ulterior obținerii certificatului românesc de căsătorie, să își preschimbe și actul de identitate, respectiv, pașaportul, după caz;

 • Declarație din partea părintelui care solicită înscrierea certificatului de naștere cu privire la domiciliul copilului, în cazul în care părinții au domicilii diferite;

 • Declarație din partea titularului actului ori a reprezentantului legal în care să se menționeze că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit.

certificat nastere roman.jpg
Panoramic_View_of_River_Liffey_and_Samue

Traducător asociat   *    Interpret comunitar  *   Commissioner for Oaths

Associate Translator * Community Interpreter * Commissioner for Oaths

ITIA_AM_badge.png
logo MediaRos.bmp

Program birou 

Luni - Joi 10:00  - 18:00

Vineri  10:00 - 13:00 & 16:00-18:00

Sâmbăta și Duminica - închis

Business hours

Monday - Thursday 10:00 - 18:00

Friday 10:00 - 13:00 & 16:00 - 18:00

Saturday and Sunday - closed

 

Tarif minim pentru consultații  €20.00  pentru 30 de minute

Datele Dvs. sunt procesate in conformitate cu GDPR (Directiva 679/2016 EC/EU)

bottom of page